prix des billets disneyland paris

Expertisepunt Disneyland

Expertisepunt: het kompas van de sociale economieondernemer

Professionalisering is voor elke sociale-economieondernemer een permanente opdracht. Marketing, personeelsbeleid, competentiemanagement, het bewaken van diversiteit en kwaliteit,... zijn dagelijkse kost. Maar waar vindt u steeds opnieuw de nodige capaciteit, ervaring en modellen om op deze uitdagingen een adequaat antwoord te formuleren?

Laat u inspireren door Expertisepunt, uw kompas om de opgebouwde expertise en succeservaringen van collega's uit de sociale economie op te sporen. Zo wordt het geen onzekere trip door de jungle maar een uitdagende tocht langs massa's tools, best practices en onderzoeken. En onderweg kruist u het pad van tientallen experts en ervaringsdeskundigen.

-> Project Duurzame mobiliteit bij kansengroepen in de sociale economie
-> Intervisieplatform dienstenchequebedrijven sociale economie: de resultaten
-> Maatschappelijke Verantwoording & Rekenschap in de sociale economie: projectwebsite

Rechtstreeks naar tools, good practices en onderzoek m.b.t. ... -> Europees beleid
-> Innovatie

Tarifs Disneyland Paris

Nous sommes experts en équipements de parcs d'attraction comme Disneyland Paris : www.tarif-disneyland.fr. Consultez notre site pour la liste des attractions, les prix des billets, les billets coupe-file ainsi que le tarif des parkings et Hotel d'Eurodisney.